Loading...

BLOG

กษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถ

กษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถ

         ก่อนอื่นต้องขอแจ้งทุกท่านให้ทราบก่อนนะครับ สิ่งที่ตั้งใจจะถ่ายทอดในบทความนี้นั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองที่เขียนถึงพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชน หากมีอักษรหรือข้อความใดที่มีการใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามอักขระหรือคำราชาศัพท์ผมต้องขออภัยใน ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความสนพระราชหฤทัยยิ่ง ในงานศิลปะและงานออกแบบที่ในอดีตจะเรียกรวมกันว่า "งานช่าง" เป็นอย่างมาก เมื่อทรงพระเยาว์พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการสร้างสรรค์และผนวกกับประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์เข้ากันได้อย่างดี ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จพระราชกรณียกิจเพื่อเข้าพบกับพสกนิกร พระองค์ทรงตรัสถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหา หากแกไขด้วยวิธีการได้ไม่ประสบผล พระองค์จะทรงพระราชดำริเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ ที่พบเจอปัญหา มิใช่เพียงใช้งานแก้ปัญหาได้ชั่วคราว หากแต่ใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

 

 

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ตามพระองค์เสด็จทรงงานในหลายพื้นที่ ทรงเล่าถึงเรื่องของในหลวง ในรายการวิทยุจุฬาฯ "พูดจาภาษาช่าง" ทราบถึงสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดทำทุกสิ่งด้วยพระเองเองนั้น..

" ท่านบอกว่าคนเป็นช่าง ช่างหมายถึงงานทำด้วยมือทั้งหลายแหล่ ซึ่งการทำอะไรด้วยมือได้ ไม่ใช่หมายความว่ามือทำเอง มันมาจากสมอง สมองสั่งให้มือทำจึงได้ งานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนั้นต้องทำเอง ขีดเอง ลูบคลำมันไปแล้ว มันจะได้จากมือที่ลูบคลำ จากตาที่ดู ย้อนกลับมาที่สมอง ทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้"    

 

    

    ผมขอน้อมนำพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงพระราชทานมา ณ ที่นี้ เพื่อเป็นหลักให้กับเพื่อน พี่ๆ ที่เป็นช่างทุกท่าน ช่วยกันใช้ "ตา สมอง มือ" ของเราให้เกิดประโยชน์กับงานและบ้านเมืองของเราไปด้วย ขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในการทำงานครับ     

 

 

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท แอลเอสเอ็กซ์ จำกัด
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

 

ขอขอบคุณ Credit ภาพจาก

- www.google.co.th

เรียบเรียงโดย
Olife.