Loading...

BLOG

พระมหากษัตริย์ผู้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย

พระมหากษัตริย์ผู้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย

     ก่อนอื่นผมต้องขอแจ้งทุกท่านที่เข้ามาอ่านให้ได้ทราบก่อนนะครับ สิ่งที่ผมตั้งใจจะถ่ายทอดในบทความนี้นั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองที่เขียนถึงพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชน หากมีอักษรหรือข้อความใดที่ผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยใน ณ ที่นี้ด้วยครับ


     มีคนเคยสงสัยว่าในหลวงทรงงานเหนื่อยมากไหน ความสงสัยนี้ยังคงมีอยู่มานานแสนนาน และไม่เคยมีใครได้รับคำตอบ เพราะพระองค์ท่านไม่แสดงอาการท้อถอยหรือเหนื่อยล้าให้พสกนิกรของท่านได้เห็น จึงทำให้เรื่องนี้เป็นคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบแต่อย่างใด และเป็นปัญหาคาใจกับประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านาน

 

 

     ท่านทรงเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติ ครั้งหนึ่งว่า พระองค์เปรียบเหมือนกับปิรามิดหัวกลับ ไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่พระราชาทรงอยู่ยอดปิรามิด แต่สำหรับประเทศไทย พระราชาเป็นปิรามิดหัวกลับ และอยู่ล่างสุดของปิรามิด ใครมีอะไรก็ใส่ลงในปิรามิดมาที่ตัวท่านโดยตรง

 

 

  ความทุกข์ที่พระองค์ได้รับมากมายแค่ไหนไม่มีใครที่ทราบได้ ท่านทรงงานโดยไม่มีวันหยุด ไม่มีโอที ไม่มีโบนัสพิเศษ ไม่มีเงินเดือน ในหลวงทรงตรัสถึงการทำงานของท่านไว้ว่า

 

 

“ข้าพเจ้าอยู่ในห้องนี้ ครั้งละ 5-6 ชั่วโมง ข้าพเจ้าไม่ชอบอยู่คนเดียว แต่ข้าพเจ้ามีงานต้องทำ การอยู่คนเดียวจะทำให้มีสมาธิ มีสติในการทำงาน เป็นการเตรียมตัวต่อสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะต้องพบเจอ ข้าพเจ้าต้องศึกษาแผนที่ ซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้าได้ข้อมูลในสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังทำ”

 

        และนี่คือตลอดระยะเวลามากกว่า 60 ปี ที่พ่อได้สละพระวรกาย ทำเพื่อพวกเราให้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดีตลอดมา..

 

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท แอลเอสเอ็กซ์ จำกัด

 

ขอขอบคุณ Credit ภาพจาก 

- www.google.co.th

 

เรียบเรียงโดย
Olife.